ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

2310 951581

6973922616

6948309410

Σπ. Μουστακλή 1
Τριανδρία Θεσσαλονίκη

E -mail:
ostria@pat.gr

pat@pat.gr