ΛΟΓΩ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΤΑΘΕΡΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟΥ

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ

ΣΤΑ ΚΙΝΗΤΆ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ

ΣΚΑΚΙΣΤΙΚΟΙ ΣΥΛΛΟΓΟΙ ΤΡΙΑΝΔΡΙΑΣ

6973922616

6948309410

Σπ. Μουστακλή 1
Τριανδρία Θεσσαλονίκη

E -mail:
ostria@pat.gr

pat@pat.gr